En intelligent, målbar og motiverende genoptræningsrobot

Nu kan selv svært skadede borgere træne selvstændigt, med fuld udnyttelse af deres individuelle muskelstyrke, gennem hele bevægebanen. Robofit giver præcist tilpasset træning i både passiv, ledet-aktiv og aktiv genoptræning, samtidig med der sikres fuld dokumentation undervejs i processen.

En intelligent, målbar og motiverende genoptrænings-robot

En genoptræningsrobot der sørger for præcis tilpasset træning i passiv, ledet-aktiv og aktiv genoptræning med fuld dokumentation.

Motiverende og tryghedsskabende selvtræning for borgeren

Logisk og nem at anvende for borger og behandler

Høj grad af dokumentation giver motiverende overblik

God compliance og early-warning system

Robotten og app i intelligent samspil

Verdens mindste genoptræningssystem

Træningssystemet Robofit

Træningssystemet består af fire særskilte enheder. 

Først robotten, der fysisk hjælper borgeren med at udføre selve genoptræningen og foretager alle de direkte målinger af borgeren. Robotten vil typisk hænge på væggen i et træningscenter, således at gulvpladsen under robotten er fri, når den ikke er i brug. 

Den anden del af systemet er en tablet med den installerede Robofit-app. Tabletten kommunikerer trådløst med robotten, og er samtidig bindeled til den database, hvor borgerens træningsprogrammer og træningsdokumentation bliver lagret. 

Borgeren bruger et nøglekort til trådløst at logge på tabletten. Nøglekortet skal blot holdes op foran skærmen, hvorefter borgeren automatisk kan starte og gennemføre sit individuelle genoptræningsprogram. Behandleren kan ligeledes opsætte og redigere øvelser og øvelsesprogrammer, oprette nye borgere, samt udtrække detaljerede træningsanalyser.

Vi mener...

- at det er fortid at skemalægge opfølgninger i genoptræningen, på samme måde som serviceintervallet på en bil. Robofit gør det muligt at sætte ind, når borgeren har udfordringer med genoptræningen.