Robofit er udviklet i tæt samarbejde med borgere og behandlere

Vi er stolte af at have udviklet Robofit i et tæt samarbejde med Ortopædisk genoptræningscenter i Aarhus kommune. 

De har været med til at skabe den bedste løsning ved løbende at have formet og justeret konceptet, så det passer til deres praksis og hverdag.

Visionen for Robofit

Visionen for videreudviklingen af Robofit er fortsat at understøtte processerne ved behandlerne samt at hjælpe endnu flere borgere end vi har mulighed for i dag. Derfor er vores mål fremadrettet, at fortsætte den tætte dialog og kontakt med regioner, kommuner, behandlere og borgere.

Herudover er vi altid interesseret i at tale med ambitiøse samarbejdspartnere og investorer for at sikre den fortsatte succesfulde udvikling af Robofit.

Hurtigere genvindelse af førligheden med hjemmetræning

Helt fra start har målet været, at Robofit på sigt også skulle være et hjemmetræningssystem, hvor borgerene fik mulighed for at træne selvstændigt i eget hjem. 

IT-platformen bag Robofit er derfor forberedt til at tage dette skridt, og IoT (Internet of Things)-tankegangen gennemsyrer produktet. 

Vi arbejder hårdt på at gøre Robofit til et enkelt, brugervenligt og sikkert hjemmetræningssystem.

Robofit-træning med kognitive vanskeligheder

En halvsides lammelse efter blodprop eller blødning i hjernen, kan have store motoriske konsekvenser for en borger.

Behovet for genoptræning er meget højt, og ressourcerne til at understøtte disse er ofte sparsomme. Spørgsmålet er, hvordan borgere med halvsides lammelse på bedste vis kan træne selvstændigt med Robofit? 

Vi kigger derfor nærmere på de mere komplekse genoptræninger i samarbejde med Danske Universiteter.

Effektiv genoptræning af hofte-, knæ- og fodskader

Robofit har hovedsagelig været afprøvet af borgere med skulderproblematikker.

Herigennem er der udviklet et komplet øvelseskatalog til træning af alle funktionelle skulderbevægelser. Målet er at udvide dette katalog til at omfatte genoptræningsøvelser til knæ-, hofte- og fodled. 

Teknologien og produktet er klar til disse øvelser, men behandleren må indtil videre selv sætte øvelserne op, indtil kataloget udvides.

Vi mener...

- at det er fortid at skemalægge opfølgninger i genoptræningen, på samme måde som serviceintervallet på en bil. Robofit gør det muligt at sætte ind, hvor og når borgeren har udfordringer med genoptræningen.