Motivation og synlighed for brugerne. Målbare og dokumenterede resultater til behandlerne.

Robofit genererer målbare data til dokumentation af træning og udvikling. Behandleren får dataoverblik og early-warning system, der sikrer compliance.

Hvad gør Robofit træning unik?

Den patenterede træningsalgoritme er omdrejningspunktet i Robofit, 
hvilket betyder, at robotten kan udføre tre forskellige øvelser i samme bevægebane.

Passiv

Bevægelsesterapi,
hvor borgeren ikke bruger musklerne

Ledet-aktiv

Borgeren benytter musklerne, men
skal have hjælp til at gennemføre
øvelsen

Aktiv

Borgeren kan selv gennemføre
øvelsen og har behov for
modstand for at optimere udbyttet

Robofit muliggør mange helt ens gentagelser, og behandleren har begge hænder fri til at undersøge borgerens ledbevægelser i både passive, ledet-aktive og aktive bevægelsesmønstre. 

Det er samtidig muligt at lave både koncentrisk muskelarbejde, og excentrisk muskelarbejde i samme bevægelse. Robofit tilpasser sig præcis den styrke borgeren har på et givet tidspunkt – en opgave, der kræver stor selvdisciplin for en borger selv at udføre, fx via en manuel trisse. 

Graferne herunder illustrerer muskelarbejdet under træning.

Her illustreres, hvordan borgeren ikke får udnyttet sit fulde træningspotentiale ved aldrig at komme op i den aktive del af træningsområdet og dermed ikke følger sin grønne styrkekurve.

Her illustreres, hvordan borgeren kan få fuldt udnyttelse af træningen i både det aktive, ledet-aktive og passive område. Der er er kontinuitet i øvelsen, som automatisk tilpasser sig borgerens styrke, samtidig med borgeren får hele bevægebanen med i det passive område.

Borgerne elsker Robofit!

Robofit har været i et 8 måneders testforløb på Ortopædisk Genoptræningscenter i Aarhus Kommune. Testforløbet har givet resultater, vi er meget stolte af og viser til fulde, at vores vision om at kunne gøre en mærkbar forskel for både borgere og behandlere kan opnås. 

Testforløbet viste, at borgerne oplevede systemet som nemt og enkelt at gå til, og behandlerne fik både den nødvendige indsigt og det samlede overblik over træningsforløbene hos de enkelte borgere.

Jeg kan alt igen. Jeg er så glad for det. Det betyder meget, at jeg kan klare mig selv, da jeg bor alene i et stort hus og har hund.

Jeg har været fantastisk glad for at arbejde sammen med den (Robofit). I genoptræningsforløb er den simpelthen... perfekt!
Et fantastisk godt træningsredskab.

Det er en motivationsfaktor at få at vide, at nu har man øget med x antal procent. Det har gjort mig enormt glad, for det går jo langsomt med fremgangen. Så kan man jo se, at det hjælper.

Meget mere end et træningsredskab

Motiverende og tryghedsskabende selvtræning for borgeren

Borgerne får løbende live-feedback under træning, så de kan se, hvorvidt de lever op til behandlerens forventninger, og om de udfører øvelsen korrekt. 

Borgeren bliver spurgt ind til, om der er smerte før og efter en genoptræningssession ud fra en VAS-skala. Herudfra kan behandleren vurdere om øvelsen skal tilpasses. Efter dagens træning kan borgeren se egen udvikling, siden genoptræningen startede ved hjælp af let forståelige måleparametre (som ekrsempelvis øget bevægebane i cm). 
Dette motiverer borgerene, der beretter om stor tryghed ved at træne med Robofit.*

*95% af borgerne, der deltog i testforløbet hos Aarhus Kommune, var i høj grad trygge ved at anvende Robofit.

Det er behageligt at træne med Robofit. Den skærer jo ud i pap, hvad du skal gøre. Hvis du ikke gør det rigtigt, får du det at vide. Og så er man fri for selv at tælle gentagelser, den tæller for én.

Testborger, Aarhus

Logisk og nem at anvende
for borger og behandler

Robofit er udviklet til at være logisk og nem at anvende både for behandler og borger. Kombinationen af hurtig og berøringsfri login via nøglekort, stor tydelig tekst og enkelt grafisk design betyder, at borgerne efter kort introduktion selv kan starte og gennemføre deres træning. 

Vi er særlig stolte af, hvordan et relativt komplekst system med mange anvendelsesmuligheder, er gjort simpel og intuitivt for behandleren. I løbet af få minutter kan en øvelse oprettes og tilpasses til borgeren via et intuitivt øvelseskatalog og step-by-step opsætning, som følger behandlerens vanlige arbejdsflow og procedure.

Jeg plejer at blive irriteret på mig selv, når jeg ikke kan finde ud af sådan noget teknisk. Jeg har ikke hjerne til sådan noget. Det gør jeg ikke med robotten. Alt er nemt, og den er tydelig og hurtig at starte op.

Testborger, Aarhus

Høj grad af dokumentation
giver motiverende overblik

I Robofit har vi indbygget mange motivationsskabende redskaber med fokus på, at selv små fremskridt bliver gjort tydelige og synlige for borgeren på en forståelig måde. 

Analyseredskabet giver behandleren et bedre og mere præcist indblik i borgerens tilstand og udvikling fra sidste konsultation. 

Behandleren kan hurtigt printe en statusrapport på træningsforløbet og ud fra den vejlede og hjælpe borgeren. Statusrapporten øger borgernes forståelse for behandlerens anvisninger, hvilket også øger borgerens motivation.

God compliance og
early-warning system

Med Robofit har vi arbejdet med den forudsætning, at compliance på selvtræning og hjemmetræning er meget lav – helt ned til 30%*.

Aarhus Kommune afprøvede Robofit i 8 måneder, hvor robottens målinger viste, at den gennemsnitlige compliance på selvtræning var på 85%. Robofits early-warning system sikrer, at behandleren bliver gjort opmærksom ved manglende compliance, og kan derved hurtigt hjælpe den enkelte borger.

* Videnskabelig samlingsstudie. ISSN: 0963-8288 (Print) 1464-5165 (Online)

Robot og app 
i intelligent samspil

Robofit dokumenterer automatisk compliance, bevægeudslag, træningsintensitet (styrke), trænings-tidspunkt, gennemførselsgrad af øvelser og ændringer i træningsprogrammet. Informationer der danner grundlag for dokumentation af træningsforløbet og giver en objektiv beskrivelse af borgerens forløb igennem hele genoptræningen. 

Behandleren har løbende mulighed for at tilføje subjektive vurderinger til de enkelte træningssessioner, fx i forbindelse med opstart, opfølgning og afslutning af borgeren. Robottens målinger, og behandlerens vurdering, giver tilsammen en komplet dokumentering af træningsforløbet med Robofit.

Jeg kan normalt ikke se, hvordan borgeren har haft det siden sidste konsultation. Med den information jeg kan få fra Robofit, er det meget nemmere at planlægge næste møde med borgeren. Ellers har jeg kun dét fra sidste gang, jeg så borgeren. Jeg ved ikke noget fra borgerens egne træningsgange.

Mohammed, Fysioterapeut,
Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus Kommune

Robofit - verdens mindste genoptræningssystem med en lav kostpris

Det har været en klar målsætning fra start, at systemet fysisk skulle fylde så lidt som muligt. 

Robofit er designet til at hænge på væggen og optager derfor ikke kostbar gulvplads i træningssalen, når den ikke er i brug. 

Det simple design med kun én bevægelig del betyder, at vi kan holde en produktpris i niveau med andre træningsredskaber, samt sikre en stabil drift med minimalt servicebehov.

Robofits data er integrerbar i andre sundhedssystemer

Robofit gemmer en lang række data; lige fra hvorvidt øvelsen passede til borgeren og borgerens smerte til ændringer i træningsprogrammet og udvikling i bevægebanen. 

Denne data er mulig at integrere i diverse sundhedssystemer, således det kun er behandlerens subjektive vurdering og afsluttende konklusion, der er behov for, før træningsforløbet er komplet dokumenteret. 

Aarhus Kommune har estimeret, at en fremtidig integration i sundhedssystemet CURA, potentielt vil kunne halvere arbejdsprocessen til dokumentation; hvilket svarer til 45 minutter pr. genoptræningsplan.